admin

Str. Mareșal Constantin Prezan, Nr. 142, Timișoara

0745.070.039

18-08-18

53 Vizualizari
Oferta noastră de servicii cuprinde, în mod sintetizat, următoarele:

Înregistrarea contabilă, conform legislaţiei române, a documentelor prezentate de către client;
Întocmirea tuturor documentelor legate de activitatea de resurse umane, completarea si transmiterea REVISAL;
Controlul metodologiei contabile aplicată de către personalul intern al clientului şi eventuale recomandări pentru îmbunătăţirea acestor metode; verificarea înregistrărilor primare efectuate de către personalul intern;
Întocmirea situaţiilor solicitate de către autorităţile financiare abilitate pentru a fi predate în termenele prevăzute de instrucţiunile în vigoare;
Completarea, verificarea şi îndrumarea modului în care clientul îşi îndeplineşte obligaţiile fiscale către stat; urmărirea efectuării plăţilor şi a încasărilor;
Consultanţă financiară acordată clientului în construirea sau dezvoltarea de afaceri;
Informarea periodică sau la cererea clientului cu privire la legislaţia în domeniu;
Reprezentarea clientului în faţa organelor abilitate ale statului cu ocazia activităţii de control efectuate de către acestea;
Analiza financiar-contabilă asupra activităţii economice a clientului.

Sorry, comments are unavailable..

Distribuie